Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Ne­blai­vios mer­gi­nos vai­ruo­tas BMW at­si­tren­kė į me­dį

Ne­blai­vios mer­gi­nos vai­ruo­tas BMW at­si­tren­kė į me­dį

18-me­tė BMW vai­ruo­to­ja šeš­ta­die­nio va­ka­rą 19.54 val. Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je esan­čia­me Dau­gė­dų kai­me vai­ruo­da­ma au­to­mo­bi­lį nu­lė­kė nuo ke­lio ir at­si­tren­kė į me­dį. Mer­gi­na bu­vo ne­blai­vi.

Vai­ruo­to­ja va­žia­vo ne vie­na, ša­lia jos ke­lei­vio vie­to­je sė­dė­jo jos ma­ma. Esant sli­džiai ke­lio dan­gai, plun­giš­kė ne­su­val­dė vai­ruo­ja­mo BMW au­to­mo­bi­lio, nu­va­žia­vo į pa­ke­lės grio­vį bei at­si­tren­kė į me­dį. Mer­gi­nai al­ko­ho­lio ma­tuok­liu nu­sta­ty­tas vi­du­ti­nis (1,62 prom.) gir­tu­mo laips­nis. Po šio pa­si­va­ži­nė­ji­mo plun­giš­kė ne­teks vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo, ku­rį ne­se­niai įgi­jo. Eis­mo įvy­kio me­tu nu­ken­tė­jo ir jos au­to­mo­bi­lis.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama