Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Puikus poelgis, skirtas senelio atminimui

Puikus poelgis, skirtas senelio atminimui

Prieš šimtą su viršum metų Šateikių Šv. evangelisto Morkaus bažnyčioje buvo pakrikštytas Konstantinas Raskauskas iš Burbaičių kaimo. Būdamas septyniolikos metų, jis išvyko ieškoti geresnio gyvenimo į Jungtines Amerikos Valstijas. Dirbo plieno gamykloje daug ir sunkiai. Vedė lietuvę ir susilaukė dviejų vaikų, tačiau būdamas vos 33 metų mirė nuo plaučių uždegimo. Jo vaikai ir anūkai neužmiršo šeimos šaknų. K. Raskausko sūnus Ernestas su žmona Catherine ir aštuoni jų vaikai skyrė daugiau nei 250 tūkstančių JAV dolerių VšĮ Šateikių vaikų dienos centrui įkurti. Šis jų poelgis skirtas senelio atminimui.

„Mano senelis Konstantinas Raskauskas buvo geras žmogus ir tikras žemaitis“, – per vertėją kreipdamasis į susirinkusiuosius rugsėjo 23 dieną prie atidaromo Šateikių vaikų dienos centro pasakė Ernestas Raskauskas, atvykęs iš JAV su grupele Čikagos lietuvių. Jo tėvui, taip pat – Ernestui Raskauskui, gruodį sueis 85-eri. Dėl garbaus amžiaus ilgai kelionei į Lietuvą jis nesiryžo, o paskutinį kartą Šateikiuose lankėsi prieš dvidešimt metų.
Rugsėjo 23 dieną Šateikių bažnyčioje už K. Raskauską ir jo šeimą mišias aukojo klebonas Gediminas Norvilas ir Žemaičių Kalvarijos vicedekanas Jonas Ačas. Giesmes giedojo bažnytinis vietos jaunimo choras.
Po mišių šateikiškiai ir svečiai buvo pakviesti prie parapijos namų. Čia, atnaujinto pastato antrame aukšte, nuo rugsėjo pradžios jau veikia Šateikių vaikų dienos centras.
Patalpas pašventino klebonas G. Norvilas, o lentą su įstaigos iškaba atidengė pagrindinis rėmėjas – E. Rastauskas. Šventės dalyviai buvo pakviesti į vidų.
„Ačiū už mano šeimai parodytą dėmesį ir šventę, kurioje galiu dalyvauti. Angliškai toks renginys vadinasi „dedikacija“ – kai atiduodi save kilniam dalykui, – kalbėjo E. Raskauskas. – Tai, kas padaryta Šateikiuose, mūsų šeima skiria vietos vaikams ir bendruomenei. Savo šeimos vardu dėkoju klebonui Gediminui, mokytojams, socialiniams darbuotojams, savanoriams, valdžios atstovams, kurie darbu ir sprendimais prisidėjo prie Vaikų dienos centro įkūrimo. Būkime išvien ne tik tada, kai švenčiame, bet ir per kitas metų dienas. Šiandien svarbiausi žmonės sėdi pirmoje eilėje. Tai – vaikai. Jie patys jau sukūrė šių namų taisykles. Prašau jų vieno – ištikimai dalyvauti programoje „Vaiko vartai į mokslą“, kasdien mokytis ir tobulinti save. Šateikiuose matau daug talentingų vaikų, bažnyčioje klausiau, kaip jaunimas gieda ir groja. Tik žinojimas ir savęs pažinimas žmogų išlaisvina ir iš tam tikrų priklausomybių. Nuolat palaikykime ryšį. Mums labai norisi žinoti, kaip jums seksis, o pavasarį į Šateikius planuoja atvažiuoti ir mano sesuo.“
Svečias taip pat kalbėjo, kiek daug apie žmogų pasako jo darbai, ypač savanorystė, kuriai nemažai laiko ir jėgų skiria Amerikos lietuviai.
Šateikių vaikų dienos centro auklėtiniai E. Rastauskui perdavė ir paprašė savo tėvams parvežti Šateikių bažnyčioje pašventintą medinį rūpintojėlį. Tokį pat rūpintojėlį vaikai įteikė ir šventėje dalyvavusiai vienai iš programos „Vaiko vartai į mokslą“ bendraautorių Dainai Kamantaitei-Cyvas.
Programą „Vaiko vartai į mokslą“ sukūrė JAV lietuvių organizacija, kuri nuo 1998 metų remia Lietuvoje įsteigtus vaikų dienos centrus, kad jie galėtų atlikti savo misiją – globoti ir auklėti vaikus iš rizikos grupių šeimų.
Kartą per Mokslo ir kūrybos simpoziumą Čikagoje mokytoja Rita Venclovienė, kuri, beje, tą dieną taip pat dalyvavo Šateikių iškilmėse, papasakojo savo pažįstamiems mokytojams ir socialiniams darbuotojams, kiek daug Lietuvos vaikų nelanko mokyklos. JAV gyvenančių lietuvių savanorių įsitikinimu, vaikas, nebaigęs mokyklos, nebus nei sau, nei šalies ateičiai naudingas ir dar gali pakliūti į visokias bėdas.
JAV įkurta organizacija Lietuvoje šiandien jau globoja 12 vaikų dienos centrų. „Vaiko vartai į mokslą“ parengė tris ugdymo programas: charakterio ugdymo, D.R.A.S.A. (Drįsk rūkalų, alkoholio ir svaigalų atsisakyti) ir S.A.U. (sąmoningos asmenybes ugdymas), ruošia ketvirtą. Diskusijomis, žaidimais ir įvairiais kitais užsiėmimais stengiamasi išryškinti teigiamus asmenybes bruožus: atkaklumą, atsakomybę, draugiškumą, atjautą, atsparumą susilaikyti nuo alkoholinių gėrimų, rūkymo ir pan. Šateikių vaikų dienos centre šias savybes su globotiniais ugdys to centro direktorius klebonas G. Norvilas ir socialinė darbuotoja Laura Bertašiūtė.
Apie tai, kaip per pusmetį, darbus pradėjus vasario mėnesį, sekėsi atnaujinti Šateikių parapijos namų pastatą, susirinkusiesiems rodydamas skaidres priminė bendrovės „Palska“ vadovas Algirdas Pečiulis. Čia „Palska“ su subrangovais atliko darbų už 518 tūkst. litų.
Sveikinimus nuo sveikatos apsaugos ministro Raimondo Šukio šateikiškiams, padėkos raštą klebonui ir rėmėjų šeimai perdavė sveikatos apsaugos viceministras Audrius Klišonis.
„Turit gerą dvasios ganytoją, pats asmeniškai jį pažįstu, nes jis yra klebonavęs ir Alsėdžiuose. Pasiduokite jo ganymui, ir Šateikiuose pavyks įgyvendinti dar daug sumanymų ir atlikti gerų darbų“, – pastebėjo A. Klišonis.
Socialinės apsaugos ir darbo ministro Donato Jankausko padėkos raštus išeiviams iš Lietuvos – E. Rastauskui ir R. Venclovienei – įteikė Seimo narys Jurgis Razma.
Įkurtuvių proga Šateikių vaikų dienos centrą sveikino meras Albinas Klimas, Savivaldybės administracijos direktorė Asta Beierle-Eigirdienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Genovaitė Vasylienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Aldona Striaukienė. Savivaldybės indėlis, pasak A. Beierle-Eigirdienės, tas, kad pavyko politikus įtikinti dėl pusės socialinio darbuotojo etato apmokėjimo. Po stilizuotą Plungės rajono savivaldybės medalį meras įteikė E. Rastauskui ir D. Kamantaitei-Cyvas.
Naujakurius sveikino kolegos iš kitų rajono vaikų globos centrų, Šateikių seniūnijos, mokyklos, kitų įstaigų. Dainavo merginų ansamblis, skambėjo smuiku grojami kūriniai.
Rugsėjo mėnesį norą lankyti Šateikių vaikų dienos centrą jau pareiškė 17 mokinių.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama