Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Nelaimės » Su­de­gė leng­va­sis au­to­mo­bi­lis

Su­de­gė leng­va­sis au­to­mo­bi­lis

Kū­čių va­ka­rą ne­ra­mu bu­vo Ža­lio­jo­je gat­vė­je – prie vie­no gy­ve­na­mo­jo na­mo lieps­na siau­bė leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį „Vol­vo V70“, pri­klau­san­tį E. B.

Pra­ne­ši­mo, jog Ža­lio­jo­je gat­vė­je, prie tre­čio­jo na­mo, de­ga au­to­mo­bi­lis, Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba su­lau­kė gruo­džio 24-osios va­ka­re, apie pu­sę aš­tuo­nių.
At­vy­kus gel­bė­to­jams, E. B. pri­klau­san­tis au­to­mo­bi­lis jau pleš­kė­jo at­vi­ra lieps­na. Bu­vo iš­dauž­tas prie­ki­nis stik­las, pra­dė­ti ge­si­ni­mo dar­bai, at­jung­tas aku­mu­lia­to­rius.
Pa­aiš­kė­jo, jog 19-ikos me­tų se­nu­mo leng­va­sis au­to­mo­bi­lis „Vol­vo V70“ yra re­gist­ruo­tas An­gli­jo­je.
Gais­ro me­tu iš­de­gė va­rik­lio sky­rius, prie­tai­sų sky­de­lis, ap­si­ly­dė pa­ne­lis, ap­de­gė prie­ki­nė sa­lo­no da­lis.
Dėl ko už­si­de­gė mi­nė­ta trans­por­to prie­mo­nė, aiš­ki­na­ma­si, įvy­kis ti­ria­mas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama