Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Sportas » Mar­ty­nas Za­bu­ras jau­nu­čių čem­pio­nas

Mar­ty­nas Za­bu­ras jau­nu­čių čem­pio­nas

Sau­sio 12 ir 13 die­no­mis Kė­dai­niuo­se vy­ko Lie­tu­vos at­vi­ras dziu­do čem­pio­na­tas U-16 bei U-18.

Jau­nu­čių gru­pė­je U-16 čem­pio­no var­dą svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 73 kg pel­nė Mar­ty­nas Za­bu­ras.
Ant­rą­ją vie­tą svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 73 kg už­ėmė Eri­kas Leš­čiaus­kas, svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 44 kg – Gied­rė Kau­liu­tė, svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 63 kg – Ka­mi­lė Vai­če­kaus­kai­tė.
Tre­či­ą­ją vie­tą svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 44 kg iš­ko­vo­jo Bar­bo­ra En­drie­ku­tė, iki 70 kg – Eg­lė Smi­lin­gy­tė.
Vie­nos per­ga­lės iki me­da­lio pri­trū­ko Jo­nui Ži­liui, Ru­gi­lei Sta­siu­ly­tei ir Ale­nui Mik­lo­vui. Jie už­ėmė penk­tą­sias vie­tas.
Šia­me čem­pio­na­te da­ly­va­vo 282 dziu­do im­ty­ni­nin­kai iš Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos. Plun­giš­kius spor­ti­nin­kus tre­ni­ruo­ja Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro dziu­do tre­ne­riai An­ta­nas Kas­tec­kas, Ed­var­das Ži­lius, Ro­ber­tas Zim­kus.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama